logo

Nejčastější dotazy

Filtrační zařízení je nezbytné pro bezproblémový provoz bazénu. Bazénová voda by měla projít přes filtraci alespoň dvakrát denně a doba jednoho cyklu by neměla být delší než 4 – 5 hodin. Při výběru filtrace je tedy nutné zohlednit množství vody v bazénu a výkon filtru. Je vhodné filtrační stanici raději lehce předimenzovat.

Kartušové filtrace jsou vhodné pouze pro malé nadzemní bazénky. Výkony těchto filtrů odpovídají bazénům, které mají maximální objem do 5 m3. U větších bazénů je nutné mít kvalitní filtrační jednotku, která zajistí dokonalou cirkulaci a odfiltrování nečistot. Mezi tyto filtrační jednotky patří pískové filtrace.

blog

Bazénová voda by měla projít přes filtraci alespoň dvakrát denně a doba jednoho cyklu by neměla být delší než 4 – 5 hodin. Při výběru filtrace je tedy nutné zohlednit množství vody v bazénu a výkon filtru. Je vhodné filtrační stanici raději lehce předimenzovat. Platí tedy : objem bazénu / 4hodiny = ideální výkon filtrace

Bazénová voda by měla projít přes filtraci alespoň dvakrát denně. Ideální čas, za který filtrace přefiltruje objem bazénu je mezi 4 – 5 hodinami. Doporučuje se dobu filtrace rozdělit na vícero časových úseků, například spínáním vždy po hodině.

U bazénů ošetřovaných elektrolýzou slané vody obecně nedoporučujeme používat nerez, protože elektrolýza soli je velice agresivní. Agresivní je nejen na nerez a veškerou bazénovou technologii, ale i u vnitřních bazénů na kovy mimo bazén. Pokud však musí být nerez použita např. žebřík, doporučujeme nerez s označením AISI – 316. Avšak i nerez AISI – 316 za některých podmínek ,,rezne“. Nejprve se vyskytuje koroze bodová a následně i koroze plošná. Tato koroze je většinou příčinou bludných proudů, neuzemněným nebo naopak uzemněným žebříkem, usazením rozpuštěné soli na nerezové oceli, přechlorovanou vodou, příliš nízkou hodnotou pH, vlhkým prostředím v kombinaci s chlorem atd. Po odstranění těchto problémů je nutné pravidelně ošetřovat nerezovou ocel přípravkem na to určeným.

Aby byla Vaše voda krásná a čistá je nutné mimo filtrování udržovat bazénovou vodu i chemicky. Základní hodnoty, které je nutné sledovat, jsou pH a Cl. Hodnota pH určuje kyselost nebo zásaditost vody. Ideální hodnota pH bazénové vody je 7 – 7,2

Účinná látka, ať už je to látka dezinfekční, vločkovací, algicidní či detergentní, musí být ve výrobku obsažena a vysoká koncentrace je zde žádoucí. Čím vyšší koncentrace, tím vyšší účinnost a nižší spotřeba. Všechny přípravky firmy CHEMOFORM jsou vysoce koncentrované a tudíž účinné. Přípravky ale téměř nikdy netvoří čistá účinná látka. Důvodem jsou buď rizika spojená s používání koncentrátu, komplikované dávkování koncentrátu či nutnost použití pojiv (tablety, granuláty). Kvalitu přípravku tvoří i tyto přidané látky. U tekutých přípravků je třeba dbát na čistotu výroby a použité kapaliny a eliminovat riziko kontaminace přípravku bakteriemi či dalším znečištěním z okolí, aby přípravek nereagovat s těmito částicemi již během přepravy k zákazníkovi a aby zákazník dostal přípravek plně funkční. Tekuté přípravky firmy CHEMOFORM AG se vyrábí bez přístupu vzduchu, plně automaticky a s využitím nejmodernějších technologií, zde je tedy zajištěno, aby zákazník dostal výrobky koncentrované a kvalitní. U pevných látek, již zmíněných tablet a granulátů, tvoří kvalitu (kromě co nejvyššího podílu účinných látek) také pojiva. Pojiva často nemusí být uváděna v bezpečnostních listech ani na etiketách pro jejich relativně malé množství, i když se často jedná o látky zdraví škodlivé až nebezpečné. Tato pojiva se navíc neodfiltrují, jejich hodnota v bazénové vodě se běžně neměří, zůstávají ve vodě a při dlouhodobém používání mohou poškodit bazénovou vodu tak, že bude doporučena její výměna. Firma CHEMOFORM AG vyrábí tablety se sníženým obsahem pojiv. Budeme-li se bavit o bazénové chemii z hlediska účinnosti dezinfekčních látek a volit mezi chlorovou a bezchlorovou úpravou vody, není snadné dát jednoznačné doporučení. Vždy je zde volba mezi výhodami a nevýhodami jednotlivých forem péče o vodu. Chlorová chemie je jednoznačně nejúčinnější formou úpravy bazénové vody. Oproti kyslíkové chemii je obvykle levnější, jednodušší. Chlorová chemie ale oproti kyslíkové při vyšších teplotách vody rychle vyprchává, zvyšuje se její spotřeba a zvyšuje se množství vázaného chlóru. Chlorová chemie je také dráždivější než chemie kyslíková. Dávkování chlorové chemie ve formě tablet se často řeší pomocí tablet BST. Jedná se o chlórovou trojkombinaci: aktivní obsah chlóru 84%, flokulant (pro zvločkování drobných nečistot) a protiřasový prostředek, organické tablety 200 g nebo 20 g. Bazénová Super Tableta je pomalu rozpustný stabilizovaný chlórový přípravek vhodný pro preventivní dlouhodobou údržbu bazénové vody, ničící zárodky a bakterie. Flokováním odstraňuje jemné nečistoty a brání tvorbě řas. Vhodné zejména pro dlouhodobé a preventivní ošetřování průzračné bazénové vody. Kyslíková chemie pro použití v soukromém bazénu je z hlediska dezinfekční účinnosti dostačující. Nedráždí pokožku, v bazénu ošetřeném kyslíkovou chemií se mohou koupat i kojenci a batolata. Péče o vodu je zde mírně náročnější a cena je oproti chlóru dražší. I při pravidelném používání kyslíkové chemie doporučujeme při odstávce provozu vložit do skimmeru čas od času chlorovou tabletu. Nechte si při koupi chemie poradit od odborníků na prodejně. Správným dávkováním a správným výběrem přípravků můžete výrazně ovlivnit kvalitu vody i výslednou spotřebu bazénové chemie za rok.

Tento výpočet není jednoduchý. Musejí se brát v potaz tepelné ztráty - izolace stěn i dna bazénu, zakrývání hladiny, u výměníku teplota vstupní vody z topného média, délka bazénového potrubí, samozřejmě kubatura vody v bazénu atd. Proto, aby se nemusel každý výměník, el. topení nebo tepelné čerpadlo na bazén počítat zvlášť, máme v katalogu VAGNER POOL 2011-2012 na straně 157 orientační tabulku výkonů na danou velikost bazénu. Doporučujeme výkon raději předimenzovat.

Postup vyčištění vody v bazénu je vždy stejný. Nejprve zapneme filtrační zařízení, případně ho vyměníme za silnější (viz. otázka a odpověď č.3) následně změříme pH a upravíme na hodnotu 6,8-7,2 dále přechlorujeme vodu chlorovým granulátem a následně vyvločkujeme vločkovačem. Filtrační zařízení každý den proplachujeme. Tento proces opakujeme vícekrát až do úplného vyčištění vody.

Nejprve upustíme vodu cca 25cm pod protiproud, pokud není protiproud, tak pod trysky. Dále vysajeme nebo vyfoukáme vodu z potrubí (provádí většinou bazénová firma). Následně vypustíme vodu z filtračního zařízení a ze všech čerpadel. Co jde jednoduše odmontovat a co uneseme můžeme uložit do tepla. Nakonec přikryjeme bazén krycí plachtou a plachtu upevníme.

KOROZE

Nerezové oceli jsou slitiny železa a uhlíku, které obsahují nejméně 10,5 % chrómu. Nerezová ocel se často označuje v jednotném čísle, jako by šlo o jediný materiál.Americký ústav pro železo a ocel (AISI) rozeznává 60 nerezových ocelí jako zavedené slitiny. Chróm je legujícím prvkem, který poskytuje nerezovým ocelím jejich vlastnost odolnosti vůči korozi, jelikož ve spojení s kyslíkem vytváří na povrchu jemný průhledný ochranný povlak oxidu chrómu.

Existují 4 základní velké skupiny klasifikované podle své metalurgické struktury: austenitické, feritické, martenzitické a duplexní. Na trhu bazénů se používají tzv. “austenitické” oceli, tyto obsahují od 17 do 25 % chrómu a od 8 do 10 % niklu, Také obsahují několik prvků, aby byly dosaženy požadované pevnostní vlastnosti. Tyto oceli nejsou obvykle magnetické a nejsou přitahovány magnetem..

14301 / AISI 304 / V2A: Cr: 18-20% & Ni: 8-12% Výtečná odolnost vůči korozi v prostředí čisté vody s malým znečištěním, ale nedoporučuje se pro slanou vodu.
14401 / AISI 316 / V4A: Cr: 16-18% & Ni: 10-14% & Mo: 2-3% Vyšší procento niklu a skutečnost, že obsahuje molybden, činí tuto ocel odolnější vůči chLoridům.
14404 / AISI 316 L: Procento uhlíku je sníženo o 0,03 až 0,035 %. Nižší procento uhlíku nabízí lepší podmínky pro svařování, ale nezaručuje vyšší pevnost.
Austenitické nerezové oceli poskytují dobrou kombinaci odolnosti vůči korozi a vlastností pro výrobní zpracování.

Odolnost nerezové oceli vůči rzi a korozi je způsobena VRSTVOU oxidu chrómu, která se vytváří na povrchu při styku s kyslíkem. Když se tato vrstva vytvoří, hovoříme o tom, že je nerezová ocel v pasivním nebo pasivovaném stavu. Pasivace je ochranná operace, jde o chemický útok, který slouží k vytvoření ochranných oxidů (vrstva oxidu chrómu). Existuje několik rizik bránících úspěšnému používání nerezových ocelí. Když z nich ze všech zvolíme danou kvalitu, její koroze závisí na různých faktorech, jako je: místo, provozní médium, koncentrace a teplota. Mnoha problémům lze zabránit zohledněním hrozících rizik a přijetím vhodných opatření k jejich odstranění.

Galvanická nebo kontaktní koroze: k tomuto druhu koroze dochází, když se za přítomnosti elektrody (kyselého roztoku nebo nakonec i samotné atmosférické vlhkosti) spojí dva kovové prvky s elektrickou vodivostí a vytvoří skutečnou baterii. Z těchto dvou prvků ten, který koroduje rychleji, je anodičtější než druhý. Nerezové oceli v pasivním stavu jsou čistě katodické (ušlechtilé) materiály, jak je uvedeno v seznamu níže. Od Anodických ke katodickým materiálům: • Hořčík • Zinek • Hliník • Uhlíková ocel • Slitinová ocel • Ocel na odlitky • Martenzitické nerezové oceli (aktivní) • Feritické nerezové oceli (aktivní) • Austenitické nerezové oceli (aktivní) • Mosaz • Bronz • Měď • Mědinikl • Nikl • Inconel • Martenzitické nerezové oceli (pasivní) • Feritické nerezové oceli (pasivní) • Austenitické nerezové oceli (pasivní) • Titan • Stříbro • Zlato • Platina
Proto by při připojování nerezových ocelí k jiným kovovým materiálům by měla být tato skutečnost vždy zohledněna, aby nedošlo k poškození anodičtějšího (méně ušlechtilého) materiálu.

Koncentrace a teplota: ať už na místě nebo v provozním médiu mohou existovat agresivní (určitá chemická činidla pro chlorinaci) ve vyšší nebo nižší koncentraci. Kyseliny budou agresivnější, když jsou zředěny v poměru 40 % a 80 %. Teplota také ovlivňuje korozi. Za vyšších teplot jsou chemické a elektrochemické reakce urychlovány a proto se zvyšují veškeré aktivity urychlující korozi. Koroze chloridy: na povrchu nerezové oceli se objevují důlky, když je ochranná pasivní vrstva porušena na malých oddělených místech a na povrchu se usazují chloridy. Nerezová ocel AISI304 dobře podporuje koncentrace chloridů a úrovně jiných chemických látek doporučených pro vodu v bazénech. Materiál odolává korozi více než ocel AISI304 nikoliv obecně, ale zejména v případě důlkové koroze. Prvkem, o němž je nejvíce známo, že způsobuje tento druh koroze, je CHLÓR. Nadměrné množství chloridů neboli HYPERCHLORINACE může vytvářet chemickou reakci (CHLORNAN SODNÝ CL-NA), která způsobuje velmi agresivní korozní jev. Aby byla nerezová ocel chráněná před působením chloridů, přidává se do slitiny MOLYBDEN (Mo) v množství 2 až 3 %. V nerezové oceli tvoří molybden chemickou sloučeninu, která chrání materiál před důlkovou korozí. Chrom-nikl-molybdenové oceli, které považujeme za nerezové oceli, jsou odolné vůči určitým druhům rzi nebo koroze v souladu s jejich chemickými a mechanickými vlastnostmi.

Hodnota pH: 7,2 – 7,8 ppm
Volný chlór: 1 – 3 ppm
Pevný vápník: 200 – 400 ppm
Alkaličnost: 100 – 150 ppm
Celkový obsah rozpuštěných látek (TDS): menší než 1000 ppm
Brom: 2,0 – 4,0 ppm
Měď: 0 ppm
Chloridy: méně než 140 ppm
Langelierův index: -0,3 – 0,3 ppm

• Dodržujte kroky uvedené na návodu a v pokynech k údržbě, které se dodávají ke každému příslušenství.
• Veškeré příslušenství z nerezové oceli MUSÍ být uzemněné.
• Zamezte dávkování chemikálií nebo agresivních produktů v blízkosti prvků z nerezové oceli, aby bylo zamezeno případné korozi nebo skvrnám rozstřikem.
Oba produkty se nalévají do vody a dále produkty používané k čištění / dezinfekci prostoru kolem bazénu. Pokud k tomu dojde, opláchněte příslušenství vodou a vysušte.
• Zamezte koncentracím prachu, solí, betonových přísad, nečistot a styku s jinými kovovými prvky (zejména železem), jelikož korozní procesy jsou těmito faktory podporovány.
• Výrobky používané pro budovy nejsou příznivé pro nerezovou ocel. Zamezte instalaci příslušenství z nerezové oceli ve stejném zařízení během procesu výstavby / čištění; kdykoliv je to možné, instalujte je až po dokončení výstavby a vyčištění. Pokud to není možné, opláchněte po skončení prací části z nerezové oceli vodou a osušte.
• Výrobky z nerezové oceli by měly být skladovány pouze řádně zabalené a na vhodném místě, odděleně a vždy mimo chemické výrobky, které mohou vytvářet korozivní prostředí.
• S příslušenstvím je nutné během instalace zacházet opatrně; je nutno se vyvarovat nárazům a škrábancům, jelikož se tím porušuje pasivační vrstva oceli s následným možným vznikem důlkové koroze.
• Po instalaci do bazénu je nutné toto příslušenství používat výhradně za jejich předepsaným účelem (to platí zejména pro žebříky), nikdy jako podpěry pro doplňování chemických látek do vody bazénu. Chemikálie musí být doplňovány do vody pokud možno mimo díly z nerezové oceli v bazénu.

blog

Čisticí přípravky by NEMĚLY být používány na nerezovou ocel, včetně:
• Čisticích přípravků obsahujících chloridy, zejména přípravky obsahující kyselinu chlorovodíkovou.
• Chlorná bělidla by neměla být používána na nerezové oceli. V případě náhodného použití nebo vystříknutí na povrch z nerezové oceli jej okamžitě opláchněte vodou.
• Čističe stříbra by neměly být po užívány na nerezovou ocel.
Pro zamezení křížové kontaminace železnými částicemi se ujistěte, že čisticí přípravky nebyly před tím použity pro “normální” ocel (např. uhlíkovou ocel). Doporučujeme vyhradit materiály používané k čištění nerezových ocelí a používat je pouze pro tento účel.
DOPORUČUJEME NÁŠ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK, KTERÝ JE V NAŠEM KATALOGU. OBRAŤTE SE NA SVÉHO PRODEJCE.

I když jsou nerezové oceli v zásadě materiály odolné vůči korozi, které nevyžadují dodatečnou ochranu povrchu ke zlepšení jejich vzhledu a odolnosti, je nutné provádět určitou údržbu a čištění, aby bylo zajištěno, že povrchy z nerezové oceli zůstanou v dobrém stavu a že nebudou takto zhoršeny ani jejich estetické vzhledové vlastnosti, ani jejich odolnost vůči korozi. Účelem těchto doporučení je poskytnout podporu instalačním firmám a vlastníkům z hlediska provádění účinného a efektivního čištění, aby bylo dosaženo výhod protikorozních charakteristik nerezové oceli. Doporučujeme čištění výrobků pro odstranění zbytků (vápenec, chloridy…) a jiných škodlivých látek, které mohou ulpívat na nerezové oceli a způsobovat důlkovou korozi. Frekvence čištění se může lišit v závislosti na okolních a povětrnostních podmínkách, kterým je výrobek vystaven, jakož i na kvalitě nerezové oceli:

blog

Čistěte doporučenými výrobky nebo pastami na bázi kyseliny fosforové nebo dusičné, vždy používejte nylonové kartáče (nikdy ocelové), a pak opláchněte čistou vodou. Takto je dosaženo zachování výrobku v dokonalém stavu a zajištěna jeho odolnost. Kvalitní nerezová ocel AISI-304 (1.4301) je schopna podporovat mnoho různých druhů vody za předpokladu, že splňují optimální podmínky týkající se koncentrace chemických látek pro dezinfekci, zejména koncentrace zbytkového chlóru (chloraminů). U vnitřních bazénů nacházíme nepříznivější podmínky prostředí vlivem vyšší koncentrace korozivních výparů z chemikálií, proto je velmi důležité častější čištění. V nejagresivnějších prostředích, jako jsou přímořské oblasti nebo oblasti s vysokou koncentrací průmyslu, nebo v bazénech se slanými chlorovacími činidly doporučujeme používat výrobky z kvalitní nerezové oceli AISI-316 (1.4401), jelikož mají vyšší koncentraci niklu a obsahují molybden (viz tabulku). Nerezová ocel a slaná chlorovací činidla Procento soli v bazénu se slaným chlorováním se pohybuje v rozmezí 3,5 g až 5 g / l (splašková voda obsahuje 50 g/l soli). Toto procento soli nepoškozuje nerezovou ocel, i když se doporučuje používat příslušenství z oceli třídy A316. To, co opravdu nerezové oceli škodí, jsou vysoké koncentrace soli, a to i po krátká časová období. Spuštění slaného chlorování často zahrnuje doplňování značného množství soli do vody. Pokud je tato vysoká koncentrace soli v místě bazénu v blízkosti nerezového příslušenství, prvek z nerezové oceli bude poškozen, nejprve bude mít nečistý vzhled, který se rozšíří přes svařené části a pak přes zbývající část výrobku. Nejlepší, co je možné udělat při spouštění doplňování slaného chlorovacího činidla, je pokud možno vyjmout příslušenství z nerezové oceli z bazénu a znovu jej instalovat poté, co procento soli dosáhne svých optimálních provozních parametrů.
UJISTĚTE SE O SPRÁVNÉ INSTALACI UZEMNĚNÍ.

Zajímavé články

post

Zazimování bazénu

Vážení , přiblížila se opět doba zazimování bazénů. Každý máte jistě svůj systém jak zazimovat bazén a technologii. Níže bychom chtěli pouze zmínit často opomíjené body, které na jaře vedou ke sporným situacím.Použitím zazimovacího roztoku  nejenom, ž

Více informací
post

Odzimování bazénu

Správný čas na přípravu bazénu na koupací sezónu poznáte podle teploty vody. Pokud už dosáhla 10°C je potřeba začít jednat. Omyjte stěny a okraje bazénu houbičkou a čistícími přípravky značky Chemoform , pomocí síťky vyberte mechanické nečistoty,

Více informací
post

PRODLUŽTE SI KOUPACÍ SEZÓNU SE ZASTŘEŠENÍM

Využijte váš bazén na plno, s bazénovým zastřešením si jednoduše prodloužíte koupací sezónu o několik měsíců. Sníží se vám i náklady na ohřev vody. Přečtěte si více o možnostech zastřešení vašeho bazénu.

Více informací

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.      Více informací

SKRÝT